English

פריט 70:

מכתב נדיר ממרן הקהילות יעקב הסטייפלער

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב נדיר מאת מרן הקהילות יעקב מסטייפלא, אל הגאון הצעיר המופלא רבי חנוך העניך קרלנשטיין, תש"מ.

המכתב נושא תוכן מעניין ולא מוכר, נכתב בידי הנכד רבי משה זכרי' ברזם, הכותב כי התבקש בידי זקנו הסטייפלער להשיב לרבי העניך קרלנשטיין על דברי תורתו ששלח, וכי נהנה מאוד מדברי התורה הישרים, אלא שקשה לו מאוד לערך מכתב והוא מברך בכתיבה וחתימה טובה לאלתר לחיים טובים ברוחניות ובגשמיות.

מרן הסטייפלער מוסיף בעצם כתב יד קדשו – והנני ממלא דברים הנ"ל בברכת כתיבה וחתימה טובה למעכ"ת ולכל אשר אתו וחותם חתימת ידו : יעקב ישראל קניבסקי. 

[1] ניר פנקס. כתוב בכתב ידו של מרן הסטייפלר ושל הנכד הכותב בשמו. נקבי תיוק. מצב טוב מאוד. 

מידות: 15 x 19 CM

מידות: 15 x 19 CM