English

פריט 78:

מכתב תנחומי אבלים מהרה"ק הנתיבות שלום מסלונים

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב ניחום אבלים לתומכי ישיבת בית אברהם, מראש הישיבה ומייסדה הנתיבות שלום מסלונים – ירושלים, תשי"ג.

המכתב, מוקלד במכונת כתיבה, על גבי ניר המכתבים הרשמי של הישיבה, נשלח למשפחת הנדיב ר' נח ברוידא, איש ישר להפליא ויליד העיר סלונים. 

הנתיבות שלום כותב בלשונו הזהב ומנחם את המשפחה הכבודה. 

[1] ניר מכתבים רשמי של הישיבה. חתימת יד הנתיבות שלום בשנותיו בראשות הישיבה. חותם הישיבה. סימני קיפול עם בלאי קל. מצב טוב. 

מידות: 21 x 28 CM

מידות: 21 x 28 CM