English

פריט 8:

ספר 'יד חרוזים' העתק בכתב יד ממהדורת ונציה ת"ק

מחיר פתיחה: $800

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

העתק בכתב יד, של הספר 'יד חרוזים' מהדורת ונציה של"ג [צ"ל: ת"ק 1740].


"ספר יד חרוזים, והוא לקט כל החרוזים… טוב ומועיל למשוררים… ולכותבי הלצות ושירות", מילון בסדר א"ב עם אוסף חרוזים לכל מילה, עם כללי החרוזים, מאת הבחור ר' גרשם חפץ. העתק בכתב יד של המהדורה השניה.

[9], נא, כד דף, 17 ס"מ. בדף השער נכתב "ווינציא של"ג", וצ"ל "ווינציא ת"ק". חותמת אוסף שיינדיל ויהודה אלברג.

ר' גרשם ב"ר משה חפץ (תמ"ג-ת"ס, 1683-1699) – בחור תורני מאיטליה, שחלה ונפטר בהיותו בגיל 17 והניח אחריו ספר 'יד חרוזים' ושיר על תרי"ג מצות. הספד עליו, מאת רבי שלמה ניצה, מופיע ב'יד חרוזים' מהדורת וינציה ת"ס.

יהודה אלברג (1912-2003) – סופר יידשאי עטור פרסים. בנו של רבי אברהם נתן אלברג הי"ד אב"ד סאניק, ונכדו של רבי צבי יחזקאל מיכלסון הי"ד אב"ד פלונסק ומגדולי רבני ורשה. עסק בתקופת השואה בהצלת יהודים ובהתנגדות לנאצים בלודז' ובוורשה. לאחר המלחמה היגר למונטריאול ופרסם בכתב עת ספרותיים ביידיש, סיפורים רבים שתיעדו את חיי השטעטל.

כריכה חדשה, כתמים, קפלים ופגמים בחלק מהפינות, מצב בינוני-טוב.