English

פריט 86:

גיליון חידושי תורה בכתב ידו של עמוד ההוראה בעל שבט הלוי

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

גיליון חידושי תורה, בעצם כתב ידו של מרן בעל שבט הלוי הגר"ש ואזנר גאב"ד זכרון מאיר וראש ישיבת חכמי לובלין, בדיני טומאה וטהרה.

גיליון חידושי התורה, בכתב יד יחסית מוקדם, בערך בשלהי שנות התש"כ, על גבי ניר המכתבים הרשמי שלו, נושאים את הסימן ח', לאות שהוא הדף השמיני והאחרון במערכה ארוכה בחידושי תורה. 

חידושי התורה נדפסו בחידושי שבט הלוי על מסכת פסחים, פרק כל שעה, והגיליון שלפנינו הוא יישובו האחרון במערכה זו, בו מתרץ את דברי רש"י והפני יהושע בדין טומאה. בספר שבט הלוי מופיעים הדברים בסגנון שונה קימעא. 

[1] ניר מכתבים רשמי. כולו בכתב ידו. 11 שורות בסך הכל. כתמי זמן. מצב טוב – טוב מאוד. 

מידות: 21 x 27 CM

מידות: 21 x 27 CM