English

פריט 88:

מכתב קנאות בחתימת רבי עמרם ברש"י בלויא

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

הזמנה לישיבת קנאות ואסיפת מחאה נגד פריצות הדת בארץ הקודש ובירושלים פלטרין של מלך, בחתימת ראש ומנהיג נטורי קרתא רבי עמרם ברש"י בלויא. ירושלים, תשי"ט. 


ראש נטורי קרתא רבי עמרם ב"ר יצחק שלמה בלויא [תר"ס – תשל"ד] ידוע בקנאותו לדבר ד' ובמחאות הרבות וההפגנות שיזם ותמך בהן למען שמירת שבת, כשרות, צניעות ועוד בירושלם. ייסד את "חברת חיים", שנקראה לימים "נטורי קרתא" . כמנהיג "נטורי קרתא" ניהל מדיניות בדלנית חסרת פשרות. לא הכיר במדינת ישראל, סרב לקבלת תקציבים ממשלתיים ועוד. התפרסם גם כמארגן הפגנות סוערות נגד חילולי שבת, פתיחת בריכת שחיה מעורבת בירושלים, ניתוחי מתים ברוב ההפגנות נעצר או הוכה.

[1] ניר חלק, משי. מוקלד במכונת הקלדה. חתימת רבי עמרם בלויא. מצב טוב. 

מידות: 22 x 6 CM

מידות: 22 x 6 CM