English

פריט 89:

הזמנה לנישואי הרה"צ מקיראלהאזא - ששלח מרן הגה"ק ציס"ע מהר"י ט"ב מסאטמאר

מחיר פתיחה: $120

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

הזמנה שנשלחה מאת מרן הגה"ק ציס"ע ראש גולת אריאל מרן מהר"י ט"ב מסאטמאר – לנישואי הרה"צ בנש"ק רבי יואל מקיראלהאזא. תשי"ז. 

המחותן מצד הכלה היה בן אחיו הרה"ק רבי משה טייטלבוים מסיגעט ולימים הברך משה מסאטמאר. 

החתן הרה"צ רבי יואל מקיראלהאזא היה בן אחותו של מרן מסאטמאר וגיסו רבי חנוך העניך מסאסוב וקערעצקי. אחיו הרה"צ רבי חנניה יום טוב ליפא היה חתנו בזיוו"ר של מרן מסאטמאר. נישואין אלו היו הזיווג שני של הרה"צ מקיראלהאזא. 

הכלה מרת חנה היתה בת אחותו של מרן הרה"ק מסאטמאר ובתו של גיסו רבי חיים יצחק אייזיק הלבערשטאם אבד"ק סלאטפינא, בן הרה"ק רבי יהושע מדאלינא וחתן הרה"ק העצי חיים מסיגעט וגיס הרה"ק הברך משה. 

שמחת הנישואין התקיימה באולם גאלד מענאר בברוקלין ניו יורק. 

[1] הזמנה מודפסת מקופלת. כתמי זמן וסימני קיפול. מצב טוב – טוב מאוד. 

מידות: 14 x 21 CM

מידות: 14 x 21 CM