English

פריט 90:

מקבץ תמונות ממרן הרה"ק מסאטמאר - בהן לא מצויות

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מקבץ תמונות מודפסות – חלקן תמונות שאינן מצויות – ממרן הרב הקדוש והטהור בעל 'דברי יואל' מסאטמאר. 

במרכז האוסף, תמונות רבות מביקורו בארץ ישראל, בדגש על ביקורו בעיר התורה והחסידות בני ברק, בה פסע והתהלך עם מרן הגאון האדיר בעל 'שבט הלוי' רבי שמואל הלוי ואזנר, חלק מתמונות אלו אינן מצויות וחלקן מוכר פחות.

מלבד זאת, תמונות גם ביתר ביקורו בארץ הקודש, וכן תמונות אחדות לפני המלחמה, תמונות העשויות ברפרודוקציה. 

התמונות שלפנינו אינן אורגנאליות, חלקן תמונות שצולמו מתמונות ישנות (רפרודוקציה) חלקן פיתוח מאוחר ואיכותי של התמונות המקוריות. התמונות מבני ברק, מפותחות באיכות טובה ביותר, נראה מעין פיתוח חדש מתשליל הנגטיבים המקורי. 

[18] תמונות ותצלומים. דף תמונה חדש ואיכותי. מרבית התמונות חדות וברורות. מצב טוב מאוד. 

מידות: 15 x 10 CM

מידות: 15 x 10 CM