English

פריט 98:

סמיכה לרבנות שניתנה בעיר קיטוב

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב סמיכה לרבנות מאת רבי חיים אברהם [… ?] אב"ד קיטוב – ניתן לרבי דב יחיאל מיאס – קיטוב, אמצע שנות הת"ר


[1] דף. 24 ס"מ. מצב בינוני. קרעים בשוליים. משוקם. מודבק על גבי נייר לשימור.