English

פריט 1:

מגילת אסתר מהודרת מסופר חסיד ירא שמים - שנות התש"ל

מחיר פתיחה: $2,700

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מגילת אסתר בגודל מוקטן בכתב יד סופר הסת"ם החסיד רבי אליעזר פרידמאנן, שכתבה בשנת תשל"א.

מגילת אסתר מהודרת, נאה ומפוארת, בכתב יד סופר הסת"ם החסיד רבי אליעזר פרידמן, מחשובי חסידי בעלזא, אשר צדיקים ואנשי מעלה השתדלו לרכוש ספרי תורה, תפילין ומזוזות בכתב ידו הנאה והמפואר, וביראת השמים הרוממה שאפפה את אישיותו. 

המגילה נכתבה על ידו ברוב פאר בשנת תשל"א ונתנה לנכדו למתנה. 

היא נכתבה בכתב ידו האמנותי, 11 שורות משורטטות, והיא קטנת מימדים. 

המגילה נתונה בתוך נרתיק עם מכסה, מעין קופסת בד, שאף אותה עיטר רבי אליעזר בכיתובים שונים בקלף ובעיטורים מפוארים ובפיוט 'שושנת יעקב' החובק את הנרתיק מכל עבריו. 

מגילת אסתר מפוארת, קטנה. 12 ס"מ גובהה. נרתיק מעוטר ויפה. מצב טוב – טוב מאוד. 

מידות: 10 CM