English

פריט 11:

-היסטורי!- כרוז נגד השתתפות בבחירות , בכתי"ק גדולי הדור חברי הביד"צ

מחיר פתיחה: $800

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

היסטורי! טיוטת כרוז נגד השתתפו בבחירות לכנסת, עם תיקונים וחתימות בכתי"ק גדולי הדור דייני הביד"צ ובראשם מרנן גאב"ד ירושלים המנחת יצחק, כקש"ת הגרמ"א פריינד וכקש"ת הגרי"מ דושינסקיא. 

כרוז היסטורי משנת תשמ"א, מוקלד במכונת הקלדה ועליו תיקונים שונים, על גבי הטקסט ומתחתיו, חתומים בחתימת קודש מרן הגאון האדיר בעל מנחת יצחק, כקש"ת הרה"ק רבי משה ארי' פריינד, כקש"ת רבי ישראל משה דושינסקיא והדיינים הגאונים רבי ישראל יעקב פישר, רבי בנימין ראבינאוויץ ורבי אברהם דוד הורוויץ גאב"ד שטראסבורג.

מאוד מרתק והיסטורי, התיקונים שנעשו על גבי הכרוז, כולל תוספת התיבה 'להבחירות להכנסת' אחר שתחילה נכתב רק 'להבחירות', כמו כן, בקטע של חתימת יד מרן המנחת יצחק התווספה התיבה 'להשלטונות',   יתכן בשל העובדא כי לא רצו להיכנס לעניין הבחירות להעיריות.

כמו כן קיימים כמה שינויי נוסח בנוגע לשיטת מרן הגה"ק מסאטמאר. 

הכרוז חתום כאמור בידי חברי הביד"ץ. מצורף העתק צילום הכרוז כפי שהתפרסם גם עם חתימת הברך משה מסאטמאר. 

[1] דף ניר מוקלד. חתום בחתי"ק רישומים שונים, חלקם בכתי"ק. סימני קיפול ובלאי קלים. מצב טוב – טוב מאוד. 

מידות: 21 x 32 CM

מידות: 21 x 32 CM