English

פריט 13:

איגרת מרן המנחת יצחק אל השרידי אש

מחיר פתיחה: $250

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

איגרת נדירה ממרן רבי יצחק יעקב ווייס גאב"ד ירושלים ומרא דארעא דישראל, בימיו כראב"ד מנצסתר, אל הגאון המופלג רבי יחיאל יעקב וויינברג בעל 'שרידי אש', בה מתאר את עמלו הרב בהוצאת ספריו הכבירים 'מנחת יצחק'. 


המכתב, נכתב בשנת תשט"ז ונשלח אל הגרי"י וויינברג שהתעניין אודות הדפסת ספרו החשוב 'שרידי אש', וביקש ממרן המנחת יצחק לדעת כמה ואיך היה עלות הוצאת ספרי הפסק שהוציא לאור באותן שנים. 


מרן המנחת יצחק כותב בפירוט כמה היה עלות כל גיליון וכל מהדורה, מדגיש: לפי ידיעתי התייקר השער ודמי הנייר מאז', ומוסיף עוד דברי ברכה והצלחה רבים לבעל 'שרידי אש' להצלחה בהדפסת ספריו. 


מרן הגאון האדיר רבי יצחק יעקב ווייס בעל מנחת יצחק [תרס"ב – תשמ"ט] מגדולי פוסקי ההוראה לבית ישראל. דיין בגרויסוורדיין ומקומם דת על תילה אחר המלחמה. ראש בית דין בעיר מנצ'סטר, סגן הראב"ד, ראב"ד הביד"ץ העדה החרדית, ולימים גאב"ד ירושלים ומרא דארעא דישראל. מכל קצווי העולם התורני הריצו אליו שאלות ובעיות והוא פסק ושפט את ישראל עשרות שנים. 

הגאון המופלא רבי יחיאל יעקב ווינברג בעל שרידי אש [תרמ"ד-תשכ"ה] למד תורה ביגיעה בישיבות מיר וסלבודקה, כיהן ברבנות כמה עיירות בליטא. עמד בראשות בית המדרש לרבנים בברלין. פסקיו היוו אבן יסוד ליראי וכשרי גרמניה ונחשב לאחד מגדולי הרבנים שעמדו בראש גולת אשכנז. גדולי ישראל מכל החוגים העריכו מאוד את חכמת תורתו ואת פעלו הגדול. 

[1] ניר מכתבים רשמי של המנחת יצחק מהתקופה הסמוכה למלחמת העולם. נקבי תיוק. כתמי זמן קלים. מצב טוב – טוב מאוד.

מידות: 21 x 15 CM

מידות: 21 x 15 CM