English

פריט 17:

כתי"ק רבי יעקב צמח עם חתימת יד קודשו , לא נדפס

מחיר פתיחה: $10,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב-יד, עמוד בכתב-יד קדשו וחתימתו של המקובל האלוקי רבי יעקב צמח, מתוך חיבורו על ספר הזהר שלא נדפס מעולם – על הכוונות והייחודים של אהרן הכהן בהדלקת המנורה – ירושלים, ראשית שנות הת'


לפנינו עמוד (25 שורות) בכתב-יד קדשו של מהר"י צמח מתוך חיבורו על הזוה"ק שלא נדפס. העמוד שלפנינו הוא מפירושו על תחילת פרשת בהעלותך העוסק בביאור הכוונות של אהרן כהן בהדלקת המנורה.

הדף שלפנינו כתוב בכתיבה ספרדית בינונית, כתיבה אוטוגרפית עם מחיקה ותיקון.

המקובל האלוקי רבי יעקב צמח (שד"מ?-תכ"ז), גדול מעתיקי השמועה של תורת האר"י הקדוש, וראש וראשון לעורכי ומסדרי כתבי מהרח"ו. נולד בליסבון בירת פורטוגל במשפחת אנוסים. בשנת שע"ט עלה לארץ הקודש והתיישב בצפת, בה עמל בתורת הנגלה שש שנים רצופות ביגיעה עצומה, בחיי צער ומיעוט שינה. לאחר שנים אלו החל לעסוק בלילות וימי שישי בלימוד תורת הנסתר, ומאז החל להקדיש חלק גדול מחייו לרכישת העתקות מקוריות ונאמנות של כתבי מהרח"ו, להגהתם, עריכתם וסידורם בכמה מהדורות. בסביבות שנת ש"צ עבר לדמשק כדי ללמוד את תורת האר"י מפי רבי שמואל ויטאל, רבו המובהק. בשנת ת' חזר לאה"ק והתגורר בירושלים עד לפטירתו בתכ"ז. מהר"י צמח חיבר חיבורים רבים, והמפורסמים שבהם הם "נגיד ומצוה" ו"קול ברמה". כמחצית מחיבוריו לא נדפסו עד היום.

גדולי המקובלים והצדיקים התייגעו ועסקו בביאור דבריו הקדושים, בהם אף מגדולי החסידות, כהרה"ק רבי שבתי מרשקוב וה"באר מים חיים", שאף כתבו הגהות לבאר את הגהות מהר"י צמח שנדפסו ב"פרי עץ חיים".

[1] דף. 15.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. מכורך בכריכת עור מפוארת.