English

פריט 2:

מגילת אסתר מקלף נתונה בבית מגילה מפואר מכסף טהור,

מחיר פתיחה: $2,500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מגילת אסתר מקלף הנתונה בבית מגילה מפואר מכסף טהור, עבודת בצלאל ירושלים, ובראשו עיטורים בטכניקת פיליגרן כולל כדור כסף בראש. 

ידית אחיזה מתגלגלת. קלף שמור, מקומט קימעא בתחילת המגילה. כתב יד סופר הסת"ם נאה ביותר. 

קלף 9.5 ס"מ, 16 שורות. מעט פגיעות קלות בידית הכסף. עבודת פיליגרן מפוארת ומרשימה. מצב טוב מאוד.