English

פריט 20:

'אני פליט מעיר העתיקא' זקן המקובלים רבי יצחק כדורי - היסטורי

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

דף בכתב יד הגאון הצדיק זקן המקובלים רבי יצחק כדורי ובו כתב פרטיו ושמות ילדיו. תש"י בערך. 

'אני פליט מעיר העתיקא וכל רכושי הלך ולא קיבלתי שום פיצוי' 'אנחנו עולים חדשים אבא אמא ועוד'.

המקובל הצדיק רבי יצחק כדורי, שהיה לימים זקן המקובלים ורבים שיחרו לפתחו, כותב במילים ספורות את תלאותיו ואת המעברים הרבים שנאלץ לעבור ולעקור דירתו ממקום למקום.

גם בעת הרישום עצמו, לא ברורה כתובתו האחרונה והנכונה למועד הכתיבה. 

כך אנו מוצאים את ביתו נודד מפרדס חנה לשכונת בית ישראל הישנה וממנה לרח' בצלאל מזרחי שבשכונת בית ישראל.

כידוע, בסופו של דבר קבע מושבו וביתו בשכונת הבוכרים ולימים הקים בה את ישיבת המקובלים הגדולה 'נחלת יצחק'. 

גם בנו, רבי דוד, המוזכר במסמך שלפנינו, המשיך את דרכו ולימד בישיבה תורה מספר שנים אחר פטירת אביו, עד לפטירתו.

הצדיק הרב כדורי כותב כי הוא לומד בישיבת שושנים לדוד ובפורת יוסף. בישיבות אלו למד תורה בנגלה ובקבלה מהצדיק המקובל רבי אפרים הכהן, אביו של חכם שלום הכהן.

חשוב לציין כי תאריך הלידה שנכתב במסמך, 1903, לא מוכר כלל כאחת האפשרויות לשנת לידתו של הצדיק הרב כדורי. ככל הידוע הוא נולד כבר בשנת 1898 – תרנ"ט, אולם כאן הרישום הוא של שנת תרס"ג – 1903. 

[1] מסמך רשמי מוקלד, עם רישומים על גביו בכתב יד. כתבי יד שונים. נקבי תיוק מקורעים וסימני קיפול. כתמי דיו וזמן. מצב טוב – טוב מאוד. 

מידות: 21 x 26 CM

מידות: 21 x 26 CM