English

פריט 31:

חידושי תורה ממרנא החתם סופר בכתי"ק מהר"ם שיק

מחיר פתיחה: $1,800

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

חידושי תורה על סוגיות מסכת נדרים בעצם כתי"ק הגאון האדיר מהר"ם שיק, מתורת רבו מרנא החתם סופר. כתוב משני צדדיו.

החידושים המופיעים בעצם כתי"ק של מרן הגה"ק רבי משה שיק בעל שו"ת 'מהרם שיק', הינם העתקה בכתב ידו הקדושה מתוך חידושי רבו ורבם של כל בני הגולה מרנא החתם סופר על סוגיות במסכת נדרים, והם הועתקו על ידו בחביבות, לצורך עיונו ולימודו הוא, או לשם הכנת החידושים להדפסה בדפוס.

חידושים אלו מופיעים בחידושי חת"ם סופר על מסכת נדרים, כלשונן וככתבן בדרך כלל.

הגאון האדיר רבי משה שיק ה'מהר"ם שיק' [תקס"ז-תרל"ט] גדול תלמידיו של מרנא ה'חתם סופר'. רבה של חוסט וראש הישיבה הגדולה בעיר. רבו החתם סופר התבטא עליו התבטאות מופלאה: 'מיינער ספרים שאפע' [ארון הספרים שלי]. פסקיו התקבלו בהערצה בכל רחבי אוסטרו-הונגריה ומשם נפוצו לכל רחבי העולם היהודי. מנהיגה הבלתי מעורער של יהדות הונגריה בדורו. חיבר חידושיו המפורסמים על הש"ס ושו"ת, ובנוסף לגדלותו בנגלה ובהלכה, הרבה לכתוב בדרך הרמז וספרי דרוש יקרים.

[1] דף תכלכל. כתוב משני עבריו. בלאי בשוליים. סימני נזקי מים. מעט אותיות דהויות. מצב טוב. 

מידות: 20 x 25 CM

מידות: 20 x 25 CM