English

פריט 35:

חידושי מרן חתם סופר, בכתב יד תלמיד.

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב-יד, עשרים עמודים, חידושים על תחילת מסכת ביצה מאת מרן ה"חתם סופר" – העתקת תלמיד


החידושים נדפסו בחידושיו על מסכת ביצה.

[10] דף (20 עמודים כתובים). מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. קרעים בשולי מספר דפים.