English

פריט 5:

אזהרות לרבינו יצחק אלברגלוני. דפוס בק. ירושלים, תר"ב. -נדיר-

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

אזהרות להגאון רבינו יצחק בר ראובן [אלברגלוני], שנהגו לקרותם בכל ערי המערב. דפוס ישראל [ב"ק], ירושלים, תר"ב [1842]. נדיר.


[22] דף, 14 ס"מ. רשומים בגב השער, "רבי רחמים מלול" ועוד. חסרים [5] עמודים ובהם הוקרה לרבנים ולגבירים ובהם משה מונטיפיורי, וכן הקדמת המחבר. במקומם נוסף בכתב יד ספרדי התחלת פיוט לכבוד הקדוש רבי יהודה זאבאלי, העתקת מכתב וסגולה למקשה לילד. עם חתימה בדף השער.

המדפיס, ר' ישראל ב"ק, עלה מהעיר ברדיצב (אוקראינה) לצפת בשנת 1832 והקים בית דפוס עברי, שסייע בפרנסת עשרות משפחות. כעבור שנתיים נחרב בית הדפוס במרד הפלאחים. בית הדפוס שוקם וחזר לפעול עד לרעידת האדמה הגדולה בשנת 1837 שהחריבה את רוב העיר ואת בית הדפוס. בעקבות כך עבר ר' ישראל ב"ק לירושלים והקים בה, בשנת תר"א, את בית הדפוס העברי הראשון בעיר, בעזרתו של סר משה מונטיפיורי, שתרם את מכבש הדפוס שכונה "משאת משה ויהודית".

כריכה מחודשת, כתמים, מעט חורי עש, קפלים בחלק מהפינות, מצב בינוני-טוב.