English

פריט 50:

תשובות בהלכות תשעה באב, ממרן הגר"ח קניבסקי

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תשובות בהלכות שמחות ודיני תשעת הימים ותשעה באב, בעצם כתב יד מרן הגאון האדיר שר התורה רבי חיים קניבסקי, תשנ"ה. 

התשובות, המאופיינות בכתיבה ארוכה יחסית לסגנון כתיבתו של מרן הגר"ח קניבסקי בעל 'דרך אמונה', נכנסות לבאר ולתרץ שאלות מסויימות ובירורי הלכה בהלכות תשעה באב, נכתבו באופן מיוחד על גבי דף נפרד, ומשיבות בפרוטרוט על שתי שאלות ששלח אחד השואלים.

דרכו מאז של מרן הגר"ח קניבסקי, להשיב על כל השאלות הרבות שנשלחו אליו, יהיה מי שיהיה, והיה שומר את כל השאלות והעתקי תשובותיו אצלו. 

ספרי שו"ת רבים נכתבו מסגנון תשובותיו אלו של מרן הגר"ח קניבסקי, רובן ככולן, תשובות קצרצרות בנות מילה אחת או שתיים. 

כשהיה מרן הגר"ח מבקש להאריך מעט, היה מזמן את השואל אליו לביתו, 'כשתהיה בבני ברק תיכנס'. 

לפנינו, תשובות שבהן מפרט יחסית הגר"ח את ההלכה היוצאת ואת כוונתו בהבאת פרטי ההלכה, כל תשובה בת שורה ומחצה, בה סברה ושיטות וכן המנהג הנהוג וההלכה הנפסקת בזמנינו.

 

[2] פריטי ניר. דף השאלות ודף התשובות. כתמי זמן קלים. מצב טוב – טוב מאוד. 

מידות: 10 x 14 CM

מידות: 10 x 14 CM