English

פריט 6:

דברי שלום ירושלם, תר"ג - 1843. מהדורה ראשונה

מחיר פתיחה: $250

הערכת מחיר: $500 - $700

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

דברי שלום, מאת המקובל האלוקי רבי רפאל אברהם שלום שרעבי. דפוס ישראל ב"ק, ירושלים, תר"ג [1843]. מהדורה ראשונה, נדיר.


ספר דברי שלום, שו"ת, ביאורים על דברי האר"י הקדוש ודרשות, מאת הרא"ש, רבי רפאל אברהם שלום מזרחי דידע שרעבי, עם הקדמת חתנו, הראשון לציון, רבי חיים אברהם גאגין. דפוס ישראל ב"ק, ירושלים, תר"ג [1843]. מהדורה ראשונה, נדיר.

[6], קנד דף, 28 ס"מ.

רבי רפאל אברהם שלום מזרחי דידע שרעבי, הרא"ש (תקל"ה – תקפ"ז) – בנו של רבי חזקיהו יצחק ונכדו של הרש"ש. היה מגדולי המקובלים, נודע כגאון בנגלה ובנסתר, קדוש ומלומד בנסים. מילא את מקום אביו וסבו כראש ישיבת המקובלים בית אל בירושלים. מחבר הספר 'דברי שלום'.

כריכת חצי עור עם מעט נזקי עש ולחות, כתמים קלים, מצב טוב.