English

פריט 7:

ספר הישר. דפוס ירושלם תרכ"ד. נדיר.

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר הישר, על תוכחת מוסר מרבינו יעקב תם בעל התוספות. דפוס יחיאל ברי"ל, מיכל הכהן ויואל משה [סלומון], ירושלים, תרכ"ד [1864]. נדיר.


מח דף, 16 ס"מ. [ספר זה מיוחס בטעות לרבינו תם, וחובר על ידי רבי זרחיה היווני]. עם איורי מקום המקדש ומכשירי הדפוס החדש.

כריכה פשוטה, חורי עש, מצב טוב.