English

פריט 8:

מכתב ארוך מהרב קוק למען המושבות

מחיר פתיחה: $250

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב ארוך, שני דפים ארכו, ששלח הגאון הגדול רבי אברהם יצחק הכהן 'הרב קוק' מייסד הרבנות הראשית לישראל, אל הגאון הגדול רבי אליעזר סילווער וחברי אגודת הרבנים האורטודוקסיים למען המושבות זכרון יעקב וראשון לציון ואגודות הכורמים שבהן. 

במכתבו, המוקלד במכונה, וחתום בחתימת ידו, מתאר את פירות ארץ ישראל ואת יינה הטוב שגדל ופרח ומבקש שיסייעו בעד שליח המושבות הר' כתריאל ראפפארט, להחזיקו ולסייע בעדו ככל יכולתם. 

המכתב נשלח בכ"ז מנחם אב תר"צ. חתום בחתימת ידו ובחותמתו. 

[2] דפי מכתבים רשמיים של הרב 'אברהם יצחק הכהן קוק הרב הראשי לארץ ישראל'. סימני קיפול. סימני תיוק. קרעים קלים בסימני הקיפול. מצב טוב – טוב מאוד. 

מידות: 22 x 29 CM

מידות: 22 x 29 CM