English

פריט 1:

פרשיות תפילין מסופר הרה"ק רבי אהרן מבעלזא - רבי יוסף קעסלער

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

פרשיות תפילין מיוחסות וחשובות, שכתב סופר הסת"ם המומחה והנודע לתהילה רבי יוסף קעסלער מעיר לויביטש, אשר גם כתב את ספר התורה המיוחס ביותר בחסידות בעלזא. 

שלוש פרשיות תפילין של ראש, בכתב יד מומחה ונאה ביותר, מהודר ומיוחד, של הסופר החסיד החשוב רבי יוסף קעסלער מעיר לויביטש.

הוא הסופר, אשר כתב את ספר התורה שהוכנס לבית המדרש דחסידי בעלזא באנטווערפען, על פי הוראות בהלכה שקיבל בשם הרה"ק מרן השר שלום מבעלזא, והיה ספרו וכתב ידו חשוב ביותר ונכבד אצל הרה"ק מרן אהרן קדוש ה' מבעלזא.

ספר התורה שכתב רבי יוסף קעסלער, היה עם מרן הרה"ק מהר"א כל ימי חייו אחר המלחמה, ולא עזבו מעולם. בספר תורה מקודש זה, קראו אצלו בימים נוראים ועד עצם היום הזה, בספר תורה מיוחס זה שכתבו רבי יוסף קעסלער, וניצל מהמלחמה בניסים ובתושיה של חסידי בעלזא באנטוורפן, קוראים בכל שנה ושנה בימים הנוראים.

לפנינו, פרשיות תפילין בעצם כתב ידו המיוחס והנאה של הסופר החשוב רבי יוסף קעסלער מעיר לויביטש בפולין, שהרה"ק מהר"א סמך ידיו עליו. הרה"ק רבי יוסף כתב הרבה פעמים באותיות על פי מסורה שקיבל ממרן הרה"ק השר שלום מבעלזא.

לפנינו 3 פרשיות תפילין של ראש, ללא פרשת 'קדש'. לא נבדקו הלכתית ולא נמכרות בחזקת כשרות. יתכן שחלק מהפרשיות פסולות וחלקן כשרות. מצב הקלף טוב. 

מידות: 3.5 CM