English

פריט 17:

הגדה של פסח עם פירוש נפש יהונתן, מאת רבי יהונתן בנימין הכהן. סיגעט, תרפ"ה [1925]....

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

הגדה של פסח עם פירוש נפש יהונתן, מאת רבי יהונתן בנימין הכהן. סיגעט, תרפ"ה [1925]. מהדורה ראשונה.

נפש יהונתן על הגדה של פסח [עם הפנים].  רבי יהונתן הכהן, דומ"ץ סוליש. דפוס אברהם קויפמאן ובנו, סיגעט, תרפ"ה [1925]. מהדורה ראשונה.

מז דף. עם חותמת בלועזית של מ' שוורץ ממונקאטש.

אוצר ההגדות 3008.

רבי יהונתן ב"ר משה אריה בנימין הכהן (1853-1934) – דומ"ץ סוליש ומחבר נפש יהונתן על התורה. 

כריכה קדמית ודף שער מנותקים חלקית, מעט כתמים, מצב בינוני-טוב.

מידות: 22 CM