English

פריט 2:

סט פרשיות תפילין עתיקות - למעלה ממאתיים שנה בכתב יד ספרדי

מחיר פתיחה: $80

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

סט פרשיות לתפילין של ראש ושל יד, עתיקות מאוד, בכתב יד ספרדי מאיזור הבלקן, בנות מעל 200 שנה. 

כתב היד הספרדי, טכניקת הדיו והקלף, מלמדים על מנהגי יהודי הבלקן, משם מקורן של הפרשיות הקדושות של התפילין.

יצוין כי הייתה התיישבות מועטת של יהודים בבלקן עד אמצע המאה ה-19, אולם יהודים ישבו בבלקן ובמיוחד בסופיה בולגריה קרוב לאלפיים שנה.

באלבניה, ובבירתה אלבאסן, ישבו יהודים עוד מימי הרומאים ובמיוחד אחרי החורבן. 

אחר גירוש ספרד, הגיע גל יהודים נוסף למדינות הבלקן. 

ארבע פרשיות נפרדות לתפילין של ראש וקלף אחד מחובר של ארבע פרשיות נוספות לתפילין של יד. הדיו מעט מהוה בכמה מקומות. פגמים בקלף, במקומות שמחוץ לכתב היד. 

פרשות התפילין אינם נמכרות ככשרות. ללא שנבדקו לעומקן. 

גובה קלף הפרשיות הנפרדות נמוך מעט מקלף הפרשיות בתפילין של יד.

מידות: 4.5 CM