English

פריט 20:

אשל ברמה על ההגדה של פסח, עם ביאור תורני, שכלי, עיוני ואלקיות, מאת רבי אברהם...

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

אשל ברמה על ההגדה של פסח, עם ביאור תורני, שכלי, עיוני ואלקיות, מאת רבי אברהם ליכטשטיין. [יוזעפאף], תקצ"א [1831]. העותק של רבי מנדל הלוי וואלמאן. 

ספר אשל ברמה לסדר תורת הגדה של פסח [עם הפנים]. ביאורים בארבעה פתחים: תורני, שכלי, עיוני ואלוקיות. עם ביאור פרי הילולים ונחל השירים. מאת רבי אברהם ליכטשטיין, אב"ד זילקאווקא. [דפוס סעדיה ישעיה וואקס, יוזעפאף], תקצ"א [1831].

[1], כח דף. עם חותמת רבי מענדיל הלוי וואללמאן מוויערשאוו.

אוצר ההגדות 716.

הרב החסיד רבי מנחם מענדל הלוי וואלמאן – בנו של רבי ישראל יעקב הלוי אב"ד פלינסק שהיה חתנו של הגאון מקוטנא, רבי משה יהודה ליב זילברברג. עלה מירושלים מוויערשוב.

כריכה מחודשת, כתמים, חורי עש, מצב בינוני-טוב.

מידות: 21 CM