English

פריט 22:

ספר הזהר, חלק ג'. דפוס נכדי הרב מסלאוויטא בזיטאמיר תרכ"ג

מחיר פתיחה: $400

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר הזהר, חלק ג' – זיטומיר תרכ"ג – כריכת עור מקורית


נדפס בדפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא.

בדף הראשון חותמת: "אשר קאלמאנאוו, בעה"ק ירושלם ת"ו", מחשובי חסידי קרלין, מחברי "וועד הכללי" בירושלים וממנהלי בית החולים "משגב לדך".

שט; יא דף. 20 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכת עור מקורית משוקמת פגומה.