English

פריט 27:

'אור המאיר', מחשובי ומראשוני ספרי החסידות, חיברו הרב הקדוש רבי זאב וואלף מזיטאמיר. מהדורת פאריצק...

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

'אור המאיר', מחשובי ומראשוני ספרי החסידות, חיברו הרב הקדוש רבי זאב וואלף מזיטאמיר. מהדורת פאריצק תקע"ה עם הסכמות חשובות. מהדורה מיוחדת. 

המהדורה שלפנינו, פאריצק תקע"ה-1815, הינה המהדורה השלישית של הספר שנדפס לראשונה בקארעץ בשנת תקנ"ח, לימים נדפסה מהדורה נוספת, מזוייפת, כשעליה נכתב 'תקנ"ח', אך נדפסה בפאריצק שנים אחדות לפני המהדורה שלפנינו. לא רק זאת, כי עם גם שונו וזויפו ההסכמות מגדולי הצדיקים שהגבילו את הדפסת הספר בחמש עשרה שנה, ובזיוף, שונו הזמנים והורחב משך האיסור.

בהסכמות הצדיקים שלפנינו, הרה"ק רבי מרדכי בהרה"ק רבי פנחס מקארעץ ועמו הרה"ק רבי ישראל דוב בער בהרב המגיד רבי דוד מסטעפין, כותבים מפורשות כי ההוצאה הקודמת אשר הגבילה את האיסור משך עשרים שנה, היה הדבר 'טעות', על כן מופיעה הסכמתו הנדירה של הרה"ק מסטעפין שמדרכו הייתה להימנע מנתינת הסכמות.

[1] א-קמז, א-מח דף. בלאי. כתמים. שיקום אמנותי קל בשולי דפים. שיקום קל בשער. כריכה חדשה מהודרת חצי עור. מצב טוב.