English

פריט 29:

שני ספרי חסידות כרוכים יחד, תרצ"ב - תרס"א.

מחיר פתיחה: $80

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שני ספרי חסידות כרוכים יחד – מהדורות מוקדמות.

*אמרי שפר, חסידות עה"ת, חיברו הגה"ק רבי שמואל פרנקל מדאראג תלמיד הרה"ק מצאנז בעל הדברי חיים, מהדורה שנייה, אויהל, תרצ"ב – 1932. 

*סור מרע ועשה טוב להרה"ק מזידיטשוב עם הוספות מהרצ"א להרה"ק בעל הבני יששכר מדינוב, מונקאטש, תרס"א – 1900.

רישום בעלות וחותמת מ'חברה ש"ס ספרדים הומנע יצ"ו'.

[4], סב עמו', [1], מ דף. 22 ס"מ.

כתמים, נקבי עש, מעט קרעים, מצב כללי – טוב.