English

פריט 32:

ארץ צבי, מאת המגיד הק' רבי צבי הירש מוואיידסלוב, אבי הרה"ק רבי בונים מפרשיסחה. פראג,...

מחיר פתיחה: $80

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ארץ צבי, מאת המגיד הק' רבי צבי הירש מוואיידסלוב, אבי הרה"ק רבי בונים מפרשיסחה. פראג, תקמ"ו 1786. מהדורה ראשונה.


עם הסכמת מרן הנודע ביהודה. 


ספר ארץ צבי, דרשות מאת המגיד הק' רבי צבי הירש בן רבי יהודה לייב מגיד משרים בקהילת וואיידסלוב ובעל מחבר 'עשרה למאה'. דפוס Joseph Emanuel Diesbach, פראג, תקמ"ו 1786.

הרב הקדוש המגיד מווידיסלאב רבי צבי הירש בעל 'עשרה למאה' [ת"צ – תק"ע] מגיד קדוש שנולד בגרמניה ולחם בעוז למען שמירת הדת. נדד בכל רחבי פולין והמדינות השכנות לה, דרש ברמה למען חיזוק התורה והיהדות כדרך המסורה. נחשב כקדוש וטהור, ומוערך ביותר על ידי גאון ישראל הנודע ביהודה, שהעניק לו הסכמה בה מכנהו בתארים נשגבים. למרות שלא נמנה בין החסידים, נערץ ביותר אף אצל גדולי צדיקי החסידות, וידוע כי החוזה מלובלין ביקש והפציר בו לומר דרשה ברבים בעירו לובלין. בנו אחריו בקודש היה הרה"ק המפורסם רבי שמחה בונים מפרשיסחא. 

[4], מח, טז דף. הסכמות רבות ובראשן הסכמת רבי יחזקאל סג"ל לנדא ה"נודע ביהודה". חתימות בדף השער. על גבי הכריכה מוטבע שמו של ר' צבי אליעזר שטערן.

כריכה מחודשת עם אותיות מוזהבות, כתמים, פגמים ופגם בפינות דף השער ומספר דפים בראש הספר ובסופו עם פגיעה קלה בטקסט. מצב בינוני-טוב.

מידות: 19 CM