English

פריט 36:

עונג שבת, מהילקוט ראובני. זאלקווא, תר"ח -1848

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

עונג שבת, לקט מספרי קבלה ומוסר על דיני ערב שבת, שבת ומוצאי שבת, מאת רבי [אברהם] ראובן הכהן בעל 'ילקוט הראובני', ב"ר יהושע האשקי כ"ץ מפראג. דפוס שאול מאירהופר, זאלקווה, [תר"ח] 1848.


כה דף, 17 ס"מ. על פי מהדורת רוסיה-פולין ת"ר לערך.

ללא כריכה קדמית, כריכה אחורית מנותקת כמעט לגמרי, כתמים, מצב בנוני.