English

פריט 38:

עותק הגה"ק מנירבאטאר לקוטי תורה והש"ס מרבי אייזיק מזידיטשויב, סיגעט תרנ"ב

מחיר פתיחה: $120

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר לקוטי תורה והש"ס על ספר דברים, שחיברו האדם הגדול בענקים.. הרה"ק ציס"ע רבי יצחק אייזיק מזידיטשויב. נדפס בסיגעט בבית הדפוס של רבי מענדיל ווידער, תנ"ב – 1892. עותק חתום וכתוב שהיה שייך להרה"ק הגאון המופלא רבי נפתלי טייטלבוים מנירבאטאר.

מלבד זאת, חתימות בעלות של הגאון רבי אפרים פישל הערשקאוויטש אב"ד האליין וקלויזנבורג בבארא פארק. רישומי בעלות מוקדמים נוספים. הק' נח שטערין ועוד. 

בדף הפורזאץ רישום 'זה הספר שייך להרב הגאון שלשלת היוחסין כקש"ת מו"ה נפתלי טיטעלבוים שליט"א' ובדף השער ובעוד עשרות מקומות בספר חותמותיו העגולות. 

הרה"ק רבי נפתלי טייטלבוים מנירבאטאר [-נפטר תרצ"ח] בן הרה"ק רבי ישראל יוקל מוואלאווע בן הרה"ק רבי שמואל מגארליץ ונכד הרה"ק רבי אליעזר ניסן מדראוהביטש בנו של מרנא הישמח משה. מצד אמו היה בן בתו של מרן הייטב לב מסיגעט וכן היה חתן הרה"ק רבי משה יוסף מאוהעל בן הייטב לב. 

[11] קצח דף. דפים פריכים וקרעים מסויימים. דף השער מוכתם מעט. כריכה מקורית פגועה. מצב טוב. 

מידות: 25 CM