English

פריט 47:

כתב-יד, דרוש חב"די מאת האדמו"ר הרה"ק רבי שלמה זלמן שניאורסון, בעל "מגן אבות" מקאפוסט –...

מחיר פתיחה: $60

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב-יד, דרוש חב"די מאת האדמו"ר הרה"ק רבי שלמה זלמן שניאורסון, בעל "מגן אבות" מקאפוסט – העתקה לפני תרס"ב – 12 עמודים – עם הגהות

הדרוש שלפנינו נדפס בספר "מגן אבות" (ברדיטשוב תרס"ב), בתחילת פרשת בשלח, בד"ה "ואכבדה בפרעה". בדרוש שלפנינו חסר הסעיף הראשון, והוא מתחיל בסעיף ב.

בדפים שלפנינו מופיעים כמה הגהות בכתב שונה.

[6] דף (12 עמודים כתובים). 26 ס"מ. מצב בינוני. נקבי עש בכל הדפים.