English

פריט 52:

סוד החלפת שם - מהאמונת אברהם מפיטסבורג

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מאמר בכתב יד קדשו של הרה"ק האמונת אברהם מפיטסבורג, בו מבואר סוד החלפת שמות לחולים, לרפואה. 


דף בכתב יד קודש של הרה"ק רבי אברהם אבא לייפער מפיטסבורג, בחיי אביו הקדוש הצדקת יוסף מפיטסבורג, ובו מבאר על פי הפסוק 'וקוי ד' יחליפו כח' על פי מאמר חז"ל, על התועלת וסוד החלפת השמות למי שנחלה. 

בבסיס הרעיון, כי עיקר ושורש החיות נמצאת בשמו של האדם. נפש החי' הוא שמו. 

הרה"ק רבי אברהם אבא לייפער מפיטסבורג [תרע"ח-תש"ן] בן הרה"ק הצדקת יוסף מפיטסבורג ומקראלי בן הרה"ק רבי בערצ'י לייפער מנדבורנה וסאטמאר. קיבל סמיכה להוראה מרבו רבי שלמה זלמן מראחוב לוגאנו. לימים עלה עם אביו לארה"ב וכיהן בה כטשערנאויצער רבי. עלה לאשדוד בארה"ק וכיהן בה כאדמו"ר מפיטסבורג. קירב רבים מאוד לאבינו שבשמים, בתפילותיו, בניגוניו ובשולחנות שערך ורבים נהרו לקבל ממנו עצה, ברכה וישועות שהיה שופע על המסתופפים בצלו. 

[1] ניר מכתבים רשמי נדיר. כתמי זמן נרחבים. סימני קיפול. מצב טוב. 

מידות: 15 x 21.5 CM

מידות: 15 x 21.5 CM