English

פריט 6:

הגדה של פסח עם לקט הלכות ופירוש מאת רבי אפרים חיות – ליוורנו [תקע"ט]

מחיר פתיחה: $80

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

הגדה של פסח ”יום טוב מקרא קדש הזה כפי מנהג ק"ק אשכנזים וק"ק ספרדים“, עם לקט הלכות ופירוש מאת רבי אפרים חיות – ליוורנו [תקע"ט]


[2], לד דף. 22 ס"מ. מצב טוב-בינוני. סימני עש בכל הדפים. הדפים הראשונים מודבקים בשוליהם הפנימיים בנייר דבק. כריכה מחודשת.

יערי 426; אוצר ההגדות 597.