English

פריט 61:

אורחות צדיקים - אורחות יושר, שאלוניקי תקנ"א (1791)

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר 'אורחות צדיקים' עם ספר 'אורחות יושר' מאת רבי יצחק מולכו, נדפס פעם שלישית ע"י האחים בני הרב המחבר ס' אורחות יושר, לתשוקת בני הישיבה של פישקאדוריש. דפוס מרדכי נחמן ודוד ישראליג'ה, שאלוניקי, תקנ"א (1791).

[1], צט [צ"ל צח]; [4], ק-ריט דף, 14.5 ס"מ. עם שער מיוחד לספר 'אורחות יושר'.

כריכת עור מפורקת חלקית, חורי עש, כתמים, מצב כללי טוב.