English

פריט 63:

משפטי שבועות לרבינו האי גאון, מהדורה שניה, המבורג, תקמ"ב [1782]. עותק כ"ק אדמו"ר רבי צבי...

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

משפטי שבועות לרבינו האי גאון, מהדורה שניה, המבורג, תקמ"ב [1782]. עותק כ"ק אדמו"ר רבי צבי אריה מאליק [השלישי].


ספר משפטי שבועות  ודיני מקח וממכר לרבינו האי גאון, עם שיטה חדשה ממדרש רבות על ברכת יעקב אבינו לבניו, ועם ברייתא דמלאכת המשכן. הובא פעם שנית לבית הדפוס. דפוס משה בון סג"ל, המבורג, תקמ"ב [1782].

[2], מו [צ"ל מח דף] דף, 19 ס"מ. ספירת דפים משובשת. עם חותמת הרה"ק רבי צבי אריה אברהם ב"ר שמעון שלמה לנדא.

האדמו"ר רבי צבי אריה אברהם לנדא (תר"ן – י"א באב תשכ"ו), התייתם בילדותו מאביו הרה"ק רבי שמעון שלמה, והוכתר כאדמו"ר בצעירותו. הוא היגר לארה"ב שם כיהן כאחרון אדמו"רי אליק. פירושיו לספרו של אביו הודפסו בספר "שבע אורות" (ניו יורק, תשל"ו). 

כריכה חדשה, מעט חורי עש, מצב טוב.