English

פריט 67:

מסכנות יעקב, פירוש על ספר ישעיה, חיברו רבי יעקב פארדו, מהדורה יחידה, ליוורנו, תקפ"ד - 1824

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מסכנות יעקב, פירוש ארוך על ספר ישעיה, חיברו רבי יעקב פארדו. מהדורה יחידה, ליוורנו, תקפ"ד – 1824.

חותמות בעלות 'משה אריה דושינסקיא', בנן של קדושים ומפארי ירושלים בדור הקודם.

*רבי יעקב פארדו, הרב הראשי של קהילת ראגוסה ומרבני איספאלרטו (כיום: ספליט, קרואטיה). מחבר הספרים: מנחת אהרון, ואפי זוטרי. בנו של רבי דוד פארדו מחכמי איטליה ומחותנו של מרן החיד"א, לאחר עלותו של רבי דוד ארצה, מונה לחבר בבית הדין של המהרי"ט אלגאזי. חיבר ספרים רבים, ביניהם: חסדי דוד על התוספתא, שושנים לדוד על המשנה ושו"ת מכתם לדוד.

29 ס"מ. [2], קסג דף.

מעט נזקי עש וכתמים, בלאי קל בכריכה, מצב טוב מאוד.