English

פריט 69:

אבן תקומה על ארבעת חלקי השלחן ערוך, מאת רבי אהרן [ברודא]. וילנה, תקע"ח [1818]. נדיר.

מחיר פתיחה: $400

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

אבן תקומה על ארבעת חלקי השלחן ערוך, מאת רבי אהרן [ברודא]. וילנה, תקע"ח [1818]. נדיר.

אבן תקומה: "אבן השעות", "אבן גדולה", "אבן ספיר" ו"אבן העזר". דפוס מנחם מן, וילנה, תקע"ח [1818]. סימנים לחזרה ושינון על השלחן ערוך

[5], סד; [1], נו; סד; כא דף, נייר כחול. 

כריכה מחודשת, כתמים, הדבקות בפינות מספר דפים בודדים בראש הספר, מצב טוב-טוב מאוד.

מידות: 16 CM