English

פריט 7:

הגדה של פסח עם פירוש ‘ארבע יסודות’. אופיבאך תקמ"ט

מחיר פתיחה: $80

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

הגדה של פסח עם הפירוש באידיש "ארבע יסודות – יסוד היראה יסוד האהבה, יסוד העבודה יסוד הברכה" – אופיבאך [תקמ"ט]

בתחילת ההגדה נדפסו הסכמות משני הגיסים הגאונים רבי שאול מאמסטרדם ורבי שאול מהאג.
מב דף. 21 ס"מ. מצב טוב. כתמי יין. כריכה עתיקה.

יערי 222; אוצר ההגדות 333.