English

פריט 71:

קוצר אוצר לשון הקודש, מאת Sante Pagnini, מהדורה רביעית, ליידן, 1588. נדיר.

מחיר פתיחה: $400

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

קוצר אוצר לשון הקודש, מאת Sante Pagnini, מהדורה רביעית, ליידן, 1588. נדיר.

[ספר קורקונדנציה], קצר אוצר לשון הקודש, מאת סנטה פגניני (1470-1541), דפוס Franciscus Raphelengius, ליידן [הולנד], 1588. מהדורה רביעית בתוספת מילים בארמית, מהדורה נדירה.

[16], 398, 401-495 עמו', 17 ס"מ. לטינית, עברית וארמית. בתוספת [26] עמו' בכתב יד משנת 1597 ובהם מפתח לטיני. 

עם תו ספר "Bibliotheque de mr Mancel" [ספריית מר מנסל]. בסוף הספר הודפסו פרשניות עתיקות וחדשות לחלק מהמילים. 

כריכת קלף מפורקת חלקית, כתמים, חורי עש, שדרה רופפת, דף אחד [עמו' 399-400] חסר, מצב בינוני-טוב.