English

פריט 72:

-מהדורה יחידה - "השתערות מלך הנגב עם מלך הצפון" – אמשטרדם תצ"ז

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר "השתערות מלך הנגב עם מלך הצפון" – אמשטרדם תצ"ז – מהדורה יחידה – חתימות ורישומים עתיקים

ספר מליצי על מלחמת היצרים, וויכוח בין החכמה לעשירות, מאת רבי יעקב לונדין מליסא.

חתימות ורישומים בדף השער: "לה' הארץ ומלואה, קניתי מהוני לכבוד קוני בעד… מחד בר אוריין במדינת פולין, כ"ד הק' זעליג מן ב"מ מק"ק שטינהרט ולע"ע בק"ק שטעפיך, שנת תצ"ט לפ"ק".

"הספר הלז לדור[ו]ן חתונה מן המופ' הר"ר זעליגמן שטיינהארט מפה. הק' העליגמן… פו"מ כ"ה גומפר… יצ"ו מהארבורג".

[5], ב-סח דף. 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה עתיקה, מנותקת חלקית.