English

פריט 75:

פירוש אברבנאל על נביאים אחרונים. אמשטרדם, ת"א - 1641. מהדורה תניינא.

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

פירוש על נביאים אחרונים [עם הפנים], מאת רבי דון יצחק אברנאל. אמשטדם, ת"א [1641]. מהדורה שניה, נדיר.


[1] שה דף, 29 ס"מ. אורך חמשת הדפים הראשונים: 27 ס"מ. עם מספר חתימות בעלים עתיקות בכתב יד ספרדי
: "הצעיר אהרן אלטראס ס"ט", "ס"י דוד אל תארס יצ"ו", "יצחק דוויך" ו"הצעיר מיכאל".
בביבליוגרפיה של הספר העברי העריכו שהמדפיס הוא עמנואל בנבנשתי, שמסגרת השער בספר שלפנינו היתה בשימוש אצלו. אך החוקר אברהם יערי (מחקרי ספר, ירושלים תשי"ח, עמו' 440, הערה 25) משער שהציור בראש דף השער הוא דגל של משפחת אברבנאל, והעריך שהספר הודפס על ידי מנשה בן ישראל, שאשתו היא צאצא של משפחה זו.

כריכת עור, כתמים וחורי עש, הדבקות בדף השער ובשולי דפים ראשונים, [5] דפים ראשונים מנותקים, דף אחרון מנותק חלקית ועם קרעים והדבקה, מצב בינוני-טוב.