English

פריט 77:

שו"ת מעיל צדקה – פראג, תקי"ז – מהדורה ראשונה

מחיר פתיחה: $80

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שו"ת מעיל צדקה – פראג, תקי"ז – מהדורה ראשונה – חתימה, הגהה ומפתחות בכתב-יד


חתימה בדף השער: "יעקב ליב [שפטל ?] הלוי".

בדף ז/1 הגהה בה מפנה הכותב לדברי ה"נודע ביהודה".

מכיוון ובעותק שלפנינו חסרים בתחילתו דפי המפתחות, הושלמו תוכן המפתחות בכתב-יד בשני דפים (ארבעה עמודים כתובים) שנכרכו בין הדפים לב-לג.

[2], פב דף. 20 ס"מ. מצב בינוני. קרעים ובלאי רב בחלק מהדפים. דף השער ודפים נוספים מודבקים בנייר דבק. כריכה ישנה.