English

פריט 82:

ספר תקון שובבים [על פי נוסח הרמ"ז] – ונציה תצ"ט – כרוך עם דפים בהם...

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר תקון שובבים [על פי נוסח הרמ"ז] – ונציה תצ"ט – כרוך עם דפים בהם נוספו בכתב-יד דברי מוסר ותפלות בכתיבה מזרחית

לאחר דף השער נוספו 2 דפים בהם כתובים, בכתיבה מזרחית, מעין הקדמה עם דברי מוסר והתעוררות בענייני תיקוני עוונות הנעשים בימי השובבי"ם. המשך ההקדמה נמצאת בדף הכרוך לאחר דף ב. לאחר דף כז נוסף דף נוסף, בו כתובים התפלות הנאמרות לפני ואחרי קריאת התורה. בעמוד האחרון שבספר מופיע דרוש בעניין חן ויופי שבבני אדם ע"פ דעת חז"ל. בנוסף לזה כתובים הגהות ותיקונים בדפים הנדפסים שבספר.

בסוף ההקדמה (בדף הכרוך לאחר דף ב), ישנה חתימה: "נאום הצעיר הכותב בסיל לא [?] יבי"ן" [?].

בדף האחרון של הספר ישנה חתימה נוספת: "יצחק בכמ"ר יוסף נורצי".

נ דף. בהם נכרכו 4 דפים נוספים (9 עמודים כתובים). 17 ס"מ. מצב טוב. כתמים ומעט בלאי. סימני עש בדף השער ובמספר דפים נוספים. כריכת קרטון.