English

פריט 83:

העותק האישי של בנו של הרש"ש - ברית אברהם, מאת רבי אברהם אמארילייו. שאלוניקי, תקנ"ו...

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

העותק האישי של בנו של הרש"ש – ברית אברהם, מאת רבי אברהם אמארילייו. שאלוניקי, תקנ"ו [1796]. מהדורה ראשונה, נדיר.

ספר ברית אברהם, דרשות על ספר הפרשיות וחידושים מאת רבי אברהם אמארילייו. דפוס מרדכי נחמן ודוד ישראליג'ה, שאלוניקי, תקנ"ו [1796]. מהדורה ראשונה ונדירה. עם רישום בעלות בכתב ידו של רבי חזקיהו יצחק מזרחי דידיע שרעבי, בנו של רבי שלום שרעבי מזרחי, הרש"ש. 

[1], קכד דף. דף אחרון חסר. בדף השער כתב בנו של הרש"ש כי הספר ניתן לו במתנה "מאת אשת חבר הרב המחבר ז"ל זצוק"ל ישלם ה' פעלה. הצעיר חזקיהו יצחק מזרי דידיע שרעבי ס"ט יום ה' כ"ג אדר שנת ושמר"ו לפ"ק דרך ה' לעשות צדקה ומשפט".

החכם השלם, רבי אברהם אמארילייו – נצר למשפחה של גולי ספרד שהתיישבה בשאלוניקי והעמיד רבנים וחכמים חשובים. היה תלמיד בישיבת רבי יצחק קאראשו בשאלוניקי וכיהן כרב בעיר טריקולה. בשנת תק"ל (1770) עלה לארץ ישראל והתיישב בירושלים. על מצבתו, הנמצאת בבית העלמין בהר הזיתים, נכתב כי "הרב החסיד המדוכה בייסורים מוהר"ר אברהם אמארילייו", נפטר בה' בסיון תקמ"ד (1784). לאחר פטירתו יצא לאור ספרו "ברית אברהם" הכולל דרושים והספדים, ולקט חידושים על הש"ס ועל פירושי רש"י והרא"ם. אלמנתו, רבקה, מימנה את הוצאת הספר בעקבות פטירת בנם, על מנת להציב לבעלה "יד ושם שארית בארץ".

רבי חזקיהו יצחק מזרחי דידיע שרעבי, המכונה הח"י בשמ"ש (נפטר תקס"ח 1808) – בנו יחידו של הרש"ש, רבי שלום שרעבי, וחתנו של רבי יצחק קובו (הראשון). ירש את כתבי היד הרבים שהשאיר אחריו אביו הרש"ש, וכתב הקדמה לסידור שהוציא לאור אביו עם כוונת ספירת העומר של אביו. בשנת תקנ"ו (1796) יצא כשד"ר קהילת יהודי חברון לצפון אפריקה, שם הפיץ את הסידור עם הכוונות מכתב ידו של אביו. נמנה על חבורת הרבנים המקובלים בירושלים, ובשנת ה'תקס"ב (1802), לאחר פטירת רבי יום-טוב אלגאזי שכיהן כראש ישיבת המקובלים אחרי אביו הרש"ש, התמנה רבי חזקיהו לכהן בראשות ישיבת המקובלים בית אל. לאחר פטירתו הובא למנוחות בחלקת הספרדים בהר הזיתים וספד לו הראשון לציון רבי יוסף חזן. בנו, רבי רפאל שרעבי, מילא את מקומו בראשות הישיבה. 

כריכת חצי עור חדשה, חסר דף אחרון, כתמים, מצב טוב.

מידות: 19 CM