English

פריט 84:

דיואן, כתב יד. תימן ת"ר. [1840]. למעלה מ[200] דף, 9X24 ס"מ. עברית וערבית-יהודית. תימן, תארך...

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

דיואן, כתב יד. תימן ת"ר. [1840]. למעלה מ[200] דף, 9X24 ס"מ. עברית וערבית-יהודית. תימן, תארך סיום ההעתקה מובא בסיום הדיואן בערבית-יהודית "סום אלף לאם ומים תם קולהו".

הדיואן בתחילתו היה מסופח בסוף מחזור התפילה, ה"תכלאל", וכלל אוסף אסופת פיוטים וזמירות. בתחילה היו אלו פיוטי משוררי תור הזהב בספרד, ובהם האבן עזרא, אבן גבירול ורבי יהודה הלוי, ובהמשך נוספו לדיואן פיוטי משוררי תימן ובראשם רבי שלום שבזי. עם הזמן, הופרד הדיואן מהתכלאל ושימש כקובץ שירים לשמחות, שכל אחד מעתיק כתב לעצמו ובוחר אלו הפיוטים לכלול בו. צורת הדיואן לפנינו, היא הצורה האופיינית, של ספר צר וארוך, שניתן לשאת אותם בכיס המעיל.

כריכת עור חדשה ובלויה קלות, חורי עש, מספר דפים קרועים לרוחבם, מספר הדבקות ומריחות דיו, מצב בינוני-טוב.