English

פריט 85:

כתב יד תימני. תפילות ופיוטים, ברכה לרבים, ואגדתא דפסחא. סוף המאה ה-19 לערך.

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב יד תימני. תפילות ופיוטים, ברכה לרבים, ואגדתא דפסחא. סוף המאה ה-19 לערך.

כתב יד תימני. התרת נדרים, תפילות ופיוטים לראש השנה, להושענות ולשמחת תורה, ברכה לרבים, ואגדתא דפסחא. סוף המאה ה-19 לערך.

[93] דף, דפים עבים, 18 ס"מ. כתב יד תימני נאה. בראש כתב היד תחילת הפיוט "בשם אלקי אברהם אפתחה", בו נוהגים יהודי תימן לפתוח את קטעי הסליחות שבתפילת יום הכיפורים. כולל: 

* התרת נדרים לערב ראש השנה.

* סליחות לראש השנה.

* בקשה לתקיעת שופר מהרב חמדת הימים.

* סדר תקיעת שופר. 

* אזהרות ליום ראשון ואזהרות ליום שני, [מאת רבי שלמה גבירול].

* בקשה על דרך הקבלה על י' ספירות, מאת החכם הנוסע והמשורר התימני הקדמון רבי זכריה בן סעדיה [בן יעקב] אל צ'אהרי [מחבר "ספר המוסר" ו"צידה לדרך"].

* סדר הושענות לשבעת ימי החג, עם סדר ההקפות.

* פזמונים לשמחת תורה.

* ברכה לרבים.

* אגדתא דפסחא [חסר בסופו].

 בתוך הספר מונח [1] דף נוסף, 8X10 ס"מ, עם "ברכה לרבים" בכתב יד.

כריכת בד ישנה, כתמים, [2] דף מנותקים חלקית, מצב טוב.