English

פריט 91:

איגרת הראש"ל רבי עובדיה יוסף למען תנועת התשובה

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

איגרת בכתב יד מרן הגאון האדיר הראשון לציון רבי עובדיה יוסף, תפארתה ופארה של יהדות המזרח ועמוד ההוראה לבית ישראל, למען תנועת 'מחנה ישראל' ומייסדה הגאון רבי יוסף פנחסי. תשמ"ד. 


איגרת נלהבת, כולה בעצם כתי"ק ובחתימתו של מרן הגר"ע יוסף, לתלמידו האהוב רבי יוסף פנחסי, לימים רב העיר קרית ספר ומראשי עולם התשובה, למען הכנס הקדוש 'מחנה ישראל', להחזרה בתשובה ולעורר את אחינו בני ישראל. 

על גבי ניר המכתבים, נדפס כי מרן הראשון לציון והרב הראשי לישראל, על כך מוסיף מרן הראש"ל בכתב ידו את התיבה 'מלפנים'. 

מרן הראשון לציון מברך בכל לבו את המסייעים ואת העומדים בראש הפעילות הברוכה, להתחזק ולהתאמץ בתורתינו הקדושה ובמצות ה' לטוב לנו כל הימים כי הם חיינו. 

[1] ניר מכתבים רשמי של הראשל"צ רבי עובדיה יוסף. סימני קיפול וכתמי זמן קלים. מצב טוב – טוב מאוד. 


מידות: 22 x 27 CM

מידות: 22 x 27 CM