English

פריט 95:

לב דוד, מוסר, חיברו רבינו החיד"א, טשערנאוויץ, תרט"ו - 1855

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

לב דוד, חמישה פרקים בענייני תשובה מועתקים מכת"י של רבי חיים ויטאל, ושאר הפרקים מרבינו החיד"א בתוספת ביאורים בשולי הדף בשם 'חדרי לב' מאת רבי יצחק שמשון הורוויץ מייזליש אב"ד טשערנאוויץ, טשערנאוויץ, תרט"ו – 1855.

 

בדף השער חותמת וחתימה בכת"י: "הק' יהושע בהר"ר אפרים פישל' הוא רבי יהושע מטשערנאוויץ ולימים עלה לארץ הקודש ונודע כאחד מגדולי ומאנשי המעלה בעיר הקודש צפת.  

בין דפי הספר עוד מספר חתימות, הנדמות כהזכרה לתפילה "חיים אהרן בן שיינדיל ביילא" (דף ב עמו' ב). 


רבי יצחק שמשון הורוויץ מייזליש (תקמ"ז – תרל"ט. 1787 – 1879). בנו של רבי אביגדור אב"ד קאמינקא. ממנו למד תורה ולאחר מכן מפי זקנו רבי משה צבי הירש אב"ד זאלקווא, בשנת תקצ"ג – 1833 נתמנה לרב תחתיו, בהמשך עבר לשמש ברבנות טשערנאוויץ אך עזב בשנת תר"ל – 1870 עקב משכילי העיר שהרבו להצר צעדיו ולהתנכל לו.

מוזכר בשו"ת חתם סופר ובשו"ת שואל ומשיב.

16 ס"מ. עב דף.

כתמים, נזקי עש, כתמי מים, גוף הספר מנותק מן הכריכה. מצב כללי: בינוני.