English

פריט 96:

העותק של מהרי"ץ דושינסקי: חיבת הארץ, ליקוטים במעלת א"י, מאת רבי ברוך דוד כהנא. ירושלים,...

מחיר פתיחה: $80

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

העותק של מהרי"ץ דושינסקי: חיבת הארץ, ליקוטים במעלת א"י, מאת רבי ברוך דוד כהנא. ירושלים, תרנ"ז 1897. מהדורה ראשונה, נדיר.

חיבת הארץ, ליקוטים ממדרשים וספרים קדושים במעלת קדושת ארץ ישראל, חיברו רבי ברוך דוד כהנא מעיר הקודש צפת. דפוס יצחק נחום לעווי, ירושלים, תרנ"ז 1897. מהדורה ראשונה ונדירה.

[4], עו דף. 20 ס"מ. הדף האחרון חסר. עם הסכמת הרה"ק רבי שלמה מבאבאב, הסכמת הרה"ק רבי יחזקאל שרגא משינווא בעל הדברי יחזקאל נו של הרה"ק רבי חיים מצאנז והסכמת רבי יצחק ליב סופר מדראהביטש בנו של ה'כתב סופר'. עם רישום בעלות מחוק בחלקו המעיד כי העותק שלפנינו שייך לגאון רבי יוסף צבי דושינסקי אב"ד עיה"ק ירושלים. רישום בעלות נוסף בלעז בדף עה.

כריכה חדשה עם אותיות מוזהבות, דף אחרון חסר, כתמים, פגמים בפינות דפים בודדים ופגמים קטנים בהיקף דף השער ללא פגיעה בטקסט, מצב בינוני-טוב.

מידות: 19 CM